MadspildsIndeks

Om Madspildsindeks.dk

Madspildsindeks.dk er et fælles projekt igangsat af Kantar Public, Landbrug & Fødevarer og Stop Spild Af Mad. Madspildsindeks.dk består af en dybdegående, repræsentativ og kvalificeret årlig undersøgelse, som tager pulsen på danskernes holdning til madspild. Madspildsindeks.dk er en årlig tilbagevendende og gratis oplysningsindsats med fokus på formidling og vidensdeling om madspild til borgere, medier, virksomheder, studerende og andre madspilds-interesserede.

Nyeste Madspildsindeks

Om Danmarks madspild

Ifølge tal fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøstyrelsen ligger Danmarks årlige madspild i hele værdikæden fra jord til bord på 814.000 ton svarende til 3,8 % af den samlede CO2-udledning, der hvert år udledes fra Danmark.

Primærproduktion står for 44.000 ton.
Fødevareindustrien for 385.000 ton.
Detail og engros står for 96.000 ton.
Restaurationsbranchen står for 42.000 ton.
Husholdninger står for 247.000 ton.

Kilde 1
https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/foerste-samlede-kortlaegning-af-madspild-i-danmark-offentliggoeres/
Kilde 2
https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2022/april/madspild-fylder-mere-i-danskernes-hverdag-%E2%80%93-b%C3%A6redygtighed-og-stigende-priser-er-medvirkende-%C3%A5rsager

Sammen mod madspild i over et årti

Landbrug & Fødevarer og Stop Spild Af Mad var de første organisationer, der i nyere tid har sat fokus på madspild. I 2006 gennemførte områdechef i Landbrug & Fødevarer Klaus Jørgensen, de første beregninger vedr. husholdningernes madspild. I 2008, inspireret af beregninger fra Klaus Jørgensen, igangsatte Selina Juul forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad. I slutningen af 2008 har detailkæden REMA 1000, med inspiration fra forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, afskaffet mængderabatter og indført styk-rabatter i alle kædens butikker.

Disse tre faktorer gav startskuddet til en årelang kamp mod madspild i Danmark og udenfor Danmarks grænser. Siden hen er kampen mod madspild blevet en folkebevægelse i Danmark og i udlandet – og politikere, organisationer, detailkæder, kantiner, virksomheder og forbrugere har lige siden arbejdet aktivt med at forebygge og reducere madspild i Danmark.

Kampen mod madspild bidrager til realiseringen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling UN Sustainable Development Goal 12.3 – at halvere madspild og fødevaretab inden 2030.

Kilde
https://landbrugsavisen.dk/pioner-f%C3%A5r-fornem-pris-s%C3%A6tte-tal-p%C3%A5-madspild

Hvorfor er madspild et problem?

Ved at forebygge og reducere madspild er man med til at løse hele fire problemer på én gang.

1) Madspild er et klimaproblem:

Madspild er faktisk det nemmeste personlige bidrag i klimakampen. De 814.000 ton fødevarer, der årligt spildes i Danmark, svarer til 3,8% af den samlede CO2-udledning, der hvert år udledes fra Danmark

Kilde
https://lf.dk/helpers/soegeresultater.aspx?searchQuery=madspild

2) Madspild er et etisk problem:

Ifølge FN går omkring 10% af verdens befolkning – ca. 829 millioner mennesker – i seng på tom mave hver eneste dag, og tallet er stigende.  
Kilde
https://www.actionagainsthunger.org/world-hunger-facts-statistics

3) Madspild er et økonomisk problem:

Madspild er først og fremmest et økonomisk problem. Madspild er penge ud ad vinduet – dine penge. På verdensplanen ifølge FN er globalt madspild og fødevaretab estimeret til 2,5 milliarder tons årligt, svarende til ca. 40% af al verdens fødevareproduktion.

Kilde
https://www.worldwildlife.org/press-releases/over-1-billion-tonnes-more-food-being-wasted-than-previously-estimated-contributing-10-of-all-greenhouse-gas-emissions

4) Madspild er et ressourceproblem:

Madspild udgør et stor spild af ressourcer fra jord til bord – herunder vand, jord, energi, transport, arbejdskraft og hele denne proces som bidrager til unødvendige CO2-udledninger og derved global opvarmning og klimaforandringer.

Ifølge FN er de vigtigste socio-økonomiske faktorer, som driver stigende efterspørgsel efter fødevarer i verden, befolkningstilvækst, stigende urbanisering og stigende indkomster. I 2050 forventes mere end 70 procent af verdens befolkning at bo i byerne. Fremtiden for landbruget og evnen til at sikre fødevaresikkerheden for verdens voksende befolkning er tæt knyttet til en bedre forvaltning af naturressourcerne. I år 2050 runder verdens befolkning 9 milliarder mennesker. Til den tid skal verdens fødevareproduktion øges med 70% for at efterkomme behovet. Reduktion af madspild og udnyttelse af den producerede mad er derfor blandt de centrale forudsætninger.

Kilde
https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf

Er det muligt at have en verden uden madspild?

Det er ikke muligt at have nul madspild, da der altid vil opstå en vis grad af spild på grund af uforudsete begivenheder og andre faktorer i hele værdikæden fra jord til bord. Man kan minimere madspild betydeligt, men det er ikke muligt at opnå nul madspild.

Samarbejdspartnere